Vedic Art

Vedic Art är en konstnärlig och spirituell filosofi som grundades av den svenske konstnären och pedagogen Curt Källman. Det är en metod som syftar till att hjälpa människor att upptäcka sin inre kreativitet och uttrycka den på sin egen unika sätt. Denna filosofi bygger på vediska principer som har sitt ursprung i den antika indiska kulturen och kombinerar olika konstnärliga tekniker, såsom teckning, målning och skulptur, med olika meditationstekniker för att hjälpa människor att utforska sin konstnärliga potential och skapa verk som uttrycker deras egen djupa inre själ. Vedic Art syftar till att hjälpa människor att ansluta till sin inre visdom och intuition, och uppnå balans och harmoni genom sin konstnärliga skapelseprocess.